Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Selaginella denticulata / Mediterranean Clubmoss


Lycopodinae, Selaginellaceae
Selaginella denticulata (L.) 
Mediterranean Clubmoss
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 1)                   Πληροφορίες / InfosLycopodinae, Selaginellaceae
Selaginella denticulata (L.) 
Mediterranean Clubmoss
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 1)                   Πληροφορίες / Infos


Lycopodinae, Selaginellaceae
Selaginella denticulata (L.) 
Mediterranean Clubmoss
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 1)                                       Πληροφορίες / Infos