Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Μακεδονικό έλατο / Abies borisii-Regis


Pinaceae (Πευκίδες)
Επιστημονική ονομασία: Abies borisii-Regis Mattf.
Ελληνική ονομασία: Υβριδογενής ελάτη, Μακεδονικό έλατο
Δένδρο μέχρι 30m με πυραμιδοειδή κόμη. 
Φύλλα γραμμοειδή, αμβλλέα στην άκρη. 
Άνθη απέταλα, με σπειροειδή διάταξη σε κώνους όρθιους. 
Είδος που θεωρείται ως υβρίδιο, με ενδιάμεσους χαρακτήρες 
μεταξύ του A. cephalonica (βουνά της Ν. Ελλάδας) 
και του A. alba (βουνά της Κ. Ευρώπης), και 
εξαπλούται στο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, 
από την Αλβανία έως τη Θράκη. 
Ανθίζει τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.
(Γκανιάτσας: Spermatophyta αρ. 1)            Πληροφορίες / InfosPinaceae (Πευκίδες)
Επιστημονική ονομασία: Abies borisii-Regis Mattf.
Ελληνική ονομασία: Υβριδογενής ελάτη, Μακεδονικό έλατο
Δένδρο μέχρι 30m με πυραμιδοειδή κόμη. 
Φύλλα γραμμοειδή, αμβλλέα στην άκρη. 
Άνθη απέταλα, με σπειροειδή διάταξη σε κώνους όρθιους. 
Είδος που θεωρείται ως υβρίδιο, με ενδιάμεσους χαρακτήρες 
μεταξύ του A. cephalonica (βουνά της Ν. Ελλάδας) 
και του A. alba (βουνά της Κ. Ευρώπης), και 
εξαπλούται στο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, 
από την Αλβανία έως τη Θράκη. 
Ανθίζει τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.
(Γκανιάτσας: Spermatophyta αρ. 1)            Πληροφορίες / Infos