Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Κατέραχον το φαρμακευτικόν / Asplenium ceterach


Aspleniaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Asplenium ceterach L.
Ελληνική ονομασία: Κατέραχον το φαρμακευτικό 
Κοινή ονομασία: σκορπίδι,χρυσόχορτο, ασπλήνιο 
Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 3-25cm, με λεπιοφόρο μίσχο 
και τμήματα ωοειδή, λεία στην άνω επιφάνεια, και με καστανά λέπια στην κάτω. 
Είδος που αναπτύσσεται σε ξηρούς βραχώδεις σταθμούς, και που εξαπλούται 
στη Δ., Κ. και Ν. Ευρώπη. 
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 17)                                                    Πληροφορίες / Infos


Aspleniaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Asplenium ceterach L.
Ελληνική ονομασία: Κατέραχον το φαρμακευτικό 
Κοινή ονομασία: σκορπίδι,χρυσόχορτο, ασπλήνιο 
Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 3-25cm, με λεπιοφόρο μίσχο 
και τμήματα ωοειδή, λεία στην άνω επιφάνεια, και με καστανά λέπια στην κάτω. 
Είδος που αναπτύσσεται σε ξηρούς βραχώδεις σταθμούς, και που εξαπλούται 
στη Δ., Κ. και Ν. Ευρώπη. 
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 17)                                                    Πληροφορίες / Infos


Aspleniaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Asplenium ceterach L.
Ελληνική ονομασία: Κατέραχον το φαρμακευτικό 
Κοινή ονομασία: σκορπίδι,χρυσόχορτο, ασπλήνιο 
Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 3-25cm, με λεπιοφόρο μίσχο 
και τμήματα ωοειδή, λεία στην άνω επιφάνεια, και με καστανά λέπια στην κάτω. 
Είδος που αναπτύσσεται σε ξηρούς βραχώδεις σταθμούς, και που εξαπλούται 
στη Δ., Κ. και Ν. Ευρώπη. 
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 17)                                                    Πληροφορίες / Infos


Aspleniaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Asplenium ceterach L.
Ελληνική ονομασία: Κατέραχον το φαρμακευτικό 
Κοινή ονομασία: σκορπίδι,χρυσόχορτο, ασπλήνιο 
Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 3-25cm, με λεπιοφόρο μίσχο 
και τμήματα ωοειδή, λεία στην άνω επιφάνεια, 
και με καστανά λέπια στην κάτω. 
Είδος που αναπτύσσεται σε ξηρούς βραχώδεις σταθμούς, 
και που εξαπλούται στη Δ., Κ. και Ν. Ευρώπη. 
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 17)                                          Πληροφορίες / Infos