Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Φιδόγλωσσο / Ophioglossum vulgatum


Ophioglossaceae, Ophioglossum
Ophioglossum vulgatum
Φιδόγλωσσο
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 4)                              Πληροφορίες / Infos
Ophioglossaceae, Ophioglossum
Ophioglossum vulgatum
Φιδόγλωσσο
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 4)                       Πληροφορίες / Infos
Ophioglossaceae, Ophioglossum
Ophioglossum vulgatum
Φιδόγλωσσο
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 4)                       Πληροφορίες / Infos
Ophioglossaceae, Ophioglossum
Ophioglossum vulgatum
Φιδόγλωσσο
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 4)                        Πληροφορίες / Infos