Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Αδίαντο / Adiantum capilus-veneris


Adiantaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Adiantum capilus-veneris L.,
Ελληνική ονομασία: Αδίαντο
Κοινή ονομασία: Πολυτρίχι, σκορπίδι, καλλίτριχον, μαλλόχορτο, κόμη της Αφροδίτης, 
βροντοτρίχι, πηγαδόχορτο, ψαλιδόχορτο Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 10-60cm, 
με τμήματα έλλοβα και μαύρους γυαλιστερούς μίσχους, Είδος που αναπτύσσεται σε υγρούς, 
σκιερούς βραχώδεις σταθμούς, και εξαπλούται στη Δ. και Ν. Ευρώπη.
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 6)                                                Πληροφορίες / Infos



Adiantaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Adiantum capilus-veneris L.,
Ελληνική ονομασία: Αδίαντο
Κοινή ονομασία: Πολυτρίχι, σκορπίδι, καλλίτριχον, μαλλόχορτο, κόμη της Αφροδίτης, 
βροντοτρίχι, πηγαδόχορτο, ψαλιδόχορτο Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 10-60cm, 
με τμήματα έλλοβα και μαύρους γυαλιστερούς μίσχους, Είδος που αναπτύσσεται σε υγρούς, 
σκιερούς βραχώδεις σταθμούς, και εξαπλούται στη Δ. Και Ν. Ευρώπη.
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 6)                                                Πληροφορίες / Infos



Adiantaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Adiantum capilus-veneris L.,
Ελληνική ονομασία: Αδίαντο
Κοινή ονομασία: Πολυτρίχι, σκορπίδι, καλλίτριχον, 
μαλλόχορτο, κόμη της Αφροδίτης, 
βροντοτρίχι, πηγαδόχορτο, ψαλιδόχορτο Πτεριδόφυτο, 
με φύλλα πτεροσχιδή 10-60cm, 
με τμήματα έλλοβα και μαύρους γυαλιστερούς μίσχους, 
Είδος που αναπτύσσεται σε υγρούς, 
σκιερούς βραχώδεις σταθμούς, και εξαπλούται στη Δ. Και Ν. Ευρώπη.
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 6)                                                



Adiantaceae (Πτέριδες)
Επιστημονική ονομασία: Adiantum capilus-veneris L.,
Ελληνική ονομασία: Αδίαντο
Κοινή ονομασία: Πολυτρίχι, σκορπίδι, καλλίτριχον, μαλλόχορτο, κόμη της Αφροδίτης, 
βροντοτρίχι, πηγαδόχορτο, ψαλιδόχορτο Πτεριδόφυτο, με φύλλα πτεροσχιδή 10-60cm, 
με τμήματα έλλοβα και μαύρους γυαλιστερούς μίσχους, Είδος που αναπτύσσεται σε υγρούς, 
σκιερούς βραχώδεις σταθμούς, και εξαπλούται στη Δ. Και Ν. Ευρώπη.
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 6)                                                Πληροφορίες / Infos