Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Εκουϊζέτο ή Πολυκόμπι / Equisetum telmateia


Equisetinae, Equisetaceae
Equisetum telmateia Ehrh.
Εκουϊζέτο ή Πολυκόμπι
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 2)                      Πληροφορίες / Infos        
                        Equisetinae, Equisetaceae
Equisetum telmateia Ehrh.
Εκουϊζέτο ή Πολυκόμπι
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 2)                             Πληροφορίες / InfosEquisetinae, Equisetaceae
Equisetum telmateia Ehrh.
Εκουϊζέτο ή Πολυκόμπι
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 2)               Πληροφορίες / Infos