Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

Κυπάρισσος η αειθαλής / Cupressus sempervirens


Cupressaceae (Κουπρεσίδες)
Επιστημονική ονομασία: Cupressus sempervirens L.
Ελληνική ονομασία: Κυπάρισσος η αειθαλής
Δένδρο μέχρι 30m ύψος και φύλλα μικρά, λεπιοειδή. Κωνοφόρο, ποικιλόμορφο είδος, με μονογενή λεπιοφόρα άνθη, που σχηματίζει υποσφαιρικούς κώνους. Εξαπλούται κυρίως στις περιοχές της Α. Μεσογείου. Ανθίζει το μήνα Απρίλιο.
(Γκανιάτσας: Spermatophyta αρ. 5)                                                    Πληροφορίες / Infos

Cupressaceae (Κουπρεσίδες)
Επιστημονική ονομασία: Cupressus sempervirens L.
Ελληνική ονομασία: Κυπάρισσος η αειθαλής
Δένδρο μέχρι 30m ύψος και φύλλα μικρά, λεπιοειδή. Κωνοφόρο, ποικιλόμορφο είδος, με μονογενή λεπιοφόρα άνθη, που σχηματίζει υποσφαιρικούς κώνους. Εξαπλούται κυρίως στις περιοχές της Α. Μεσογείου. Ανθίζει το μήνα Απρίλιο.
(Γκανιάτσας: Spermatophyta αρ. 5)                                                    Πληροφορίες / InfosCupressaceae (Κουπρεσίδες)
Επιστημονική ονομασία: Cupressus sempervirens L.
Ελληνική ονομασία: Κυπάρισσος η αειθαλής
Δένδρο μέχρι 30m ύψος και φύλλα μικρά, λεπιοειδή. Κωνοφόρο, ποικιλόμορφο είδος, με μονογενή λεπιοφόρα άνθη, που σχηματίζει υποσφαιρικούς κώνους. Εξαπλούται κυρίως στις περιοχές της Α. Μεσογείου. Ανθίζει το μήνα Απρίλιο.
(Γκανιάτσας: Spermatophyta αρ. 5)                                                    Πληροφορίες / Infos