Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ασφοδελίνη η κίτρινη / Asphodeline lutea

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Asphodeline lutea, (L.) Rchb.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ασφοδελίνη η κίτρινη
Οικογένεια / Family: Asphodelaceae
Τοποθεσία / Place: Παναγία Άθως / Panagia [Holy Virgin] near the summit of Athos
Ημερομηνία / Date: 14.5.2011