Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ασπάραγος ο οξύφυλλος / Asparagus acutifolius

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Asparagus acutifolius, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ασπάραγος ο οξύφυλλος
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονοπάτι Κερασιά προς Λαύρα / Path from Kerasia to Great Lavra
Ημερομηνία / Date: 12.7.2009