Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ασφοδελίνη η κίτρινη / Asphodeline lutea

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Asphodeline lutea, (L.) Rchb.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ασφοδελίνη η κίτρινη
Οικογένεια / Family: Asphodelaceae
Τοποθεσία / Place: Παναγία Άθως / Panagia [Holy Virgin] near the summit of Athos
Ημερομηνία / Date: 14.5.2011

 

Ασφόδελος / Asphodelus albus

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Asphodelus albus, Miller
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ασφόδελος
Οικογένεια / Family: Asphodelaceae
Τοποθεσία / Place: Κερασιά / Kerasia
Ημερομηνία / Date: 13.5.2011

 

Ρούσκος ο οξύφυλλος / Ruscus aculeatus

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus aculeatus, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο οξύφυλλος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus aculeatus, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο οξύφυλλος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

Ρούσκος ο υπόγλωσσος / Ruscus hypoglossum

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονοπάτι από Κερασιά προς Λαύρα / Path from Kerasia to Great Lavra
Ημερομηνία / Date: 12.7.2009
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery 
Ημερομηνία / Date: 16.5.2015
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery 
Ημερομηνία / Date: 16.5.2015

Polygonatum multiflorum

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Polygonatum multiflorum, (L.) All.
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou monastery 
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

 
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Polygonatum multiflorum, (L.) All.
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou monastery 
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

Ασπάραγος ο οξύφυλλος / Asparagus acutifolius

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Asparagus acutifolius, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ασπάραγος ο οξύφυλλος
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονοπάτι Κερασιά προς Λαύρα / Path from Kerasia to Great Lavra
Ημερομηνία / Date: 12.7.2009


 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Vincetoxicum speciosum

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Vincetoxicum speciosum Boiss. & Spruner
Οικογένεια / Family: Asclepiadaceae
Τοποθεσία / Place: Κρύα Νερά (στο μονοπάτι από Μεγίστη Λαύρα προς Κερασιά ) / Krya Nera (Cold Waters) (on the path from Great Lavra to Kerasia)
Ημερομηνία / Date: 13.7.2008
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Vincetoxicum speciosum Boiss. & Spruner
Οικογένεια / Family: Asclepiadaceae
Τοποθεσία / Place: Κρύα Νερά (στο μονοπάτι από Μεγίστη Λαύρα προς Κερασιά ) / Krya Nera (Cold Waters) (on the path from Great Lavra to Kerasia)
Ημερομηνία / Date: 26.7.2014

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Vincetoxicum speciosum Boiss. & Spruner
Οικογένεια / Family: Asclepiadaceae
Τοποθεσία / Place: Κρύα Νερά (στο μονοπάτι από Μεγίστη Λαύρα προς Κερασιά ) / Krya Nera (Cold Waters) (on the path from Great Lavra to Kerasia)
Ημερομηνία / Date: 12.7.2009


Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Vincetoxicum speciosum Boiss. & Spruner
Οικογένεια / Family: Asclepiadaceae
Τοποθεσία / Place: Κρύα Νερά (στο μονοπάτι από Μεγίστη Λαύρα προς Κερασιά ) / Krya Nera (Cold Waters) (on the path from Great Lavra to Kerasia)
Ημερομηνία / Date: 15.5.2011