Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ρούσκος ο υπόγλωσσος / Ruscus hypoglossum

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονοπάτι από Κερασιά προς Λαύρα / Path from Kerasia to Great Lavra
Ημερομηνία / Date: 12.7.2009
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery 
Ημερομηνία / Date: 16.5.2015
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus hypoglossum, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο υπόγλωσσος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery 
Ημερομηνία / Date: 16.5.2015