Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ρούσκος ο οξύφυλλος / Ruscus aculeatus

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus aculeatus, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο οξύφυλλος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Ruscus aculeatus, L.
Ελληνικό όνομα / Greek name: Ρούσκος ο οξύφυλλος 
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou Monastery
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015