Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Polygonatum multiflorum

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Polygonatum multiflorum, (L.) All.
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou monastery 
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015

 
Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Polygonatum multiflorum, (L.) All.
Οικογένεια / Family: Asparagaceae
Τοποθεσία / Place: Μονή Φιλοθέου / Philotheou monastery 
Ημερομηνία / Date: 15.5.2015