Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Σιληνή του Ορφανίδη / Silene orphanidis

Επιστημονικό όνομα: Silene orphanidis Boiss
Κοινό όνομα: Σιληνή του Ορφανίδη
Οικογένεια: Caryophyllaceae
Τοποθεσία: κορυφή Άθω (ενδημικό) / Summit of Mount Athos (endemic)

Πολυετές φυτό, με γραμμοειδή, λογχοειδή φύλλα και πολλούς ανθοφόρους βλαστούς, που βγαίνουν από ξυλώδη βάση και φθάνουν μέχρι 20 cm ύψος. Άνθη (1-3) σε κάθε ανθοφόρο βλαστό, με πέταλα λευκά από πάνω και ροδόχροα από κάτω. Ενδημικό είδος του Άθω, που συναντάται στις βόρειας έκθεσης ασβεστολιθικές πλαγιές, σε υψόμετρο 1700-2000 m. Ανθοφορεί κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση και περιέχεται στο Κόκκινο Βιβλίο (τρωτό).