Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Αγριάδα η αγία / Festucopsis sancta

Επιστημονικό όνομα: Festucopsis sancta (Janka) Melderis
Κοινό όνομα: Αγριάδα η αγία
Οικογένεια: Poaceae
Τοποθεσία: κορυφή Άθω / Summit of Mount Athos