Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Αρίσαρο το κοινό / Arisarum vulgare

Επιστημονικό όνομα / Scientific name: Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1810
Ελληνικό όνομα / Greek name: Αρίσαρο το κοινό
Οικογένεια / Family: Araceae
Τοποθεσία / Place: Πλησίον Σκήτης Αγίας Άννης / Near Skete of St Anna
Ημερομηνία / Date: 4.3.2014Πολυετές φυτό, με κόνδυλο και φύλλα ωοειδή έως τριγωνικά-τοξοειδή. Άνθη μικρά, που περιβάλλονται από πράσινο-πορφυρό προστατευτικό έλασμα (σπάθη). Είδος με εξάπλωση στη Μεσογειακή περιοχή. Ανθίζει τους μήνες της άνοιξης.